Bakumatsu TV Anime Reveals More Cast, October 4 Debut, Visual

img
Sep
12
0
Hiroyuki Kinoshita, Fuyuka Ono, Kei Shindou, Nanami Yamashita, Wataru Hatano cast

Fuente: ANN

Saltar a la barra de herramientas