Hinomaru Zumō Anime Casts Kaito Ishikawa, Daisuke Namikawa, More

img
Ago
25
0
Subaru Kimura, Yoshito, Hiroki Matsukawa also join cast

Fuente: ANN

Saltar a la barra de herramientas