New Captain Tsubasa Anime Reveals Visual, Additional Cast

img
Sep
23
0
Yūto Uemura, Yūsuke Kobayashi, Daisuke Hirakawa, Hiroyuki Yoshino, Kazuhiko Inoue, Daisuke Namikawa join cast

Fuente: ANN

Saltar a la barra de herramientas