Takao Saito, Akira Miyagawa’s Survival Remake Manga Ends ‘1st Series’

img
Nov
21
0
Miyagawa launched manga remake in 2015

Fuente: ANN

Saltar a la barra de herramientas